Międzyrzecki Rejon Umocniony    
Video zawiera ścieżkę dźwiękową Medal Of Honor Allied Assault    
autorstwa Michaela Gacchino    
Twierdza Poznań

MRU , Cytadela , Fort I , Fort II , Fort IV , Fort IVa , Fort V , Fort Va , Fort VI , Fort VIIIa , Schrony


© Copyright 2003-2011 kaponiera.republika.pl | All rights reserved.